معنی و ترجمه کلمه closed shop به فارسی closed shop یعنی چه

closed shop


سيستم بسته ،با کارکرد انحصارى ،موسسه کارشناسى
کامپيوتر : سيستم بسته
قانون ـ فقه : قانون عضويت اجبارى در اتحاديه هاى کارگرى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها