معنی و ترجمه کلمه clothes به فارسی clothes یعنی چه

clothes


جامه لباس ،ملبوس ،رخت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها