معنی و ترجمه کلمه cock and bull story به فارسی cock and bull story یعنی چه

cock and bull story


داستان جعلى براى تعريف از خود،چاخان

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها