معنی و ترجمه کلمه coefficient of multiple correlation به فارسی coefficient of multiple correlation یعنی چه

coefficient of multiple correlation


ضريب همبستگى چندگانه( درامار)
بازرگانى : ضريب همبستگى چندگانه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها