معنی و ترجمه کلمه coercion به فارسی coercion یعنی چه

coercion


تحميل ،اضطرار،تهديد واجبار
کامپيوتر : تبديل خودکار نوع داده
قانون ـ فقه : اجبار،اضطرار
روانشناسى : قهر

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها