معنی و ترجمه کلمه cohesion of soil به فارسی cohesion of soil یعنی چه

cohesion of soil


عمران : چسبندگى خاک


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها