معنی و ترجمه کلمه cold iron watch به فارسی cold iron watch یعنی چه

cold iron watch


پاس ايمنى
علوم نظامى : پاس موتورخانه کشتى
علوم دريايى : پاس موتورخانه کشتى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها