معنی و ترجمه کلمه cold rating به فارسی cold rating یعنی چه

cold rating


علوم هوايى : خروجى ماکزيمم موتور جت بدون استفاده از سيستم پس سوز

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها