معنی و ترجمه کلمه cold-work به فارسی cold-work یعنی چه

cold-work


عمليات شکل دادن و چکش کارى فلزات در حالت سرد و در دماهاى پايين
علوم مهندسى : کار سرد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها