معنی و ترجمه کلمه colitis به فارسی colitis یعنی چه

colitis


(طب )اماس قولون ،ورم مخاط روده بزرگ

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها