معنی و ترجمه کلمه combat essential به فارسی combat essential یعنی چه

combat essential


مورد نياز حتمى رزمى
علوم نظامى : اقلام رزمى حياتى حياتى در رزم

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها