معنی و ترجمه کلمه combination fixture به فارسی combination fixture یعنی چه

combination fixture


الکترونيک : اويز مرکب

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها