معنی و ترجمه کلمه combination turret lathe به فارسی combination turret lathe یعنی چه

combination turret lathe


علوم مهندسى : ماشين تراش کاپستان مرکب

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها