معنی و ترجمه کلمه combustion starter به فارسی combustion starter یعنی چه

combustion starter


علوم هوايى : مکانيزمى که در ان احتراق يک سوخت ترکيب سوخت و هوا انرژى لازم براى شروع دوران موتور را تامين ميکند

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها