معنی و ترجمه کلمه come in به فارسی come in یعنی چه

come in


ورزش : پرتاب توپ به طرز معين

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها