معنی و ترجمه کلمه comfort به فارسی comfort یعنی چه

comfort


راحت ،اسودگى ،مايه تسلى ،دلدارى دادن( به)،اسايش دادن


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها