معنی و ترجمه کلمه commensurability به فارسی commensurability یعنی چه

commensurability


(ر ).توافق ،قابليت قياس ،قابليت اندازه گيرى ،هم مقياسى ،هم اندازگى ،هم پيمانگى ،تناسب

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها