معنی و ترجمه کلمه commision agent به فارسی commision agent یعنی چه

commision agent


نماينده حق العمل کار
بازرگانى : نماينده يا عاملى که بصورت درصد به او پرداخت ميشود

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها