معنی و ترجمه کلمه committment به فارسی committment یعنی چه

committment


تعهد،تامين اعتبار
قانون ـ فقه : تعهدات

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها