معنی و ترجمه کلمه commodity exchange به فارسی commodity exchange یعنی چه

commodity exchange


مبادله کالا،بورس مواد اوليه
بازرگانى : بورس کالا

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها