معنی و ترجمه کلمه common use به فارسی common use یعنی چه

common use


مورد استفاده عمومى
علوم نظامى : استفاده مشترک

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها