معنی و ترجمه کلمه communication engineer به فارسی communication engineer یعنی چه

communication engineer


علوم مهندسى : مهندس مخابرات

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها