معنی و ترجمه کلمه communication line به فارسی communication line یعنی چه

communication line


خط مخابراتى
علوم مهندسى : خط ارتباطى
کامپيوتر : خط ارتباطى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها