معنی و ترجمه کلمه communications terminal به فارسی communications terminal یعنی چه

communications terminal


کامپيوتر : ترمينال هاى ارتباطى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها