معنی و ترجمه کلمه communicator به فارسی communicator یعنی چه

communicator


مکاتب ،شخص در تماس
روانشناسى : پيام دهنده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها