معنی و ترجمه کلمه comparative ve (velocity error) به فارسی comparative ve (velocity error) یعنی چه

comparative ve (velocity error)


علوم نظامى : اشتباه نسبى سرعت ابتدايى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها