معنی و ترجمه کلمه compatriotic به فارسی compatriotic یعنی چه

compatriotic


هم ميهن ،مبنى برهم ميهنى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها