معنی و ترجمه کلمه compilation time به فارسی compilation time یعنی چه

compilation time


کامپيوتر : زمان کامپايل


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها