معنی و ترجمه کلمه completed case به فارسی completed case یعنی چه

completed case


جعبه پر شده ،جعبه کامل
علوم نظامى : خشاب کامل

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها