معنی و ترجمه کلمه comply به فارسی comply یعنی چه

comply


موافقت کردن ،براوردن ،اجابت کردن
بازرگانى : مطابق با

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها