معنی و ترجمه کلمه component command به فارسی component command یعنی چه

component command


علوم نظامى : قرارگاه نيروى شرکت کننده در عمليات فرماندهى نيروى مسلح شرکت کننده درعمليات

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها