معنی و ترجمه کلمه component end item به فارسی component end item یعنی چه

component end item


علوم نظامى : قطعات و اقلام تجهيزات عمده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها