معنی و ترجمه کلمه component forces به فارسی component forces یعنی چه

component forces


نيروهاى تشکيل دهنده يک يکان يکانهاى تابعه
معمارى : نيروهاى مولفه
علوم نظامى : قسمتهاى تابعه يک عمليات مشترک

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها