معنی و ترجمه کلمه compos mentis به فارسی compos mentis یعنی چه

compos mentis


سلامت عقل( در حقوق)،(حق ).داراى عقل سالم ،داراى مشاعر صحيح
روانشناسى : سلامت عقل

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها