معنی و ترجمه کلمه compromise به فارسی compromise یعنی چه

compromise


تسالم ،خطر کشف رمز،امکان کشف داشتن به خطر افتادن ،تراضى ،توافق ،مصالحه کردن ،تسويه کردن
قانون ـ فقه : سازش
روانشناسى : سازش
علوم نظامى : در خطر کشف بودن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها