معنی و ترجمه کلمه computer assisted diagnosis به فارسی computer assisted diagnosis یعنی چه

computer assisted diagnosis


کامپيوتر : تشخيص بيمارى توسط کامپيوتر

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها