معنی و ترجمه کلمه computer augmented learning به فارسی computer augmented learning یعنی چه

computer augmented learning


کامپيوتر : بسط اموزش به کمک کامپيوتر

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها