معنی و ترجمه کلمه computer awarness به فارسی computer awarness یعنی چه

computer awarness


کامپيوتر : دانش کامپيوتر

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها