معنی و ترجمه کلمه computer code به فارسی computer code یعنی چه

computer code


رمز کامپيوترى
کامپيوتر : کد کامپيوتر

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها