معنی و ترجمه کلمه computer enclosure به فارسی computer enclosure یعنی چه

computer enclosure


کامپيوتر : محفظه کامپيوتر

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها