معنی و ترجمه کلمه computer manufacturer به فارسی computer manufacturer یعنی چه

computer manufacturer


سازنده کامپيوتر

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها