معنی و ترجمه کلمه concentration polarization به فارسی concentration polarization یعنی چه

concentration polarization


شيمى : قطبش غلظتى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها