معنی و ترجمه کلمه concentration polarization به فارسی concentration polarization یعنی چه

concentration polarization


شيمى : قطبش غلظتى


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها