معنی و ترجمه کلمه concierge به فارسی concierge یعنی چه

concierge


نگهدار ياحافظ،زندانبان ،قلعه بان ،دربان
علوم نظامى : پليس محافظ درب ورودى

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها