معنی و ترجمه کلمه concluder به فارسی concluder یعنی چه

concluder


عاقد،نتيجه گيرنده ،ختم کننده
قانون ـ فقه : عقدکننده ،منعقد کننده

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها