معنی و ترجمه کلمه concrete plant به فارسی concrete plant یعنی چه

concrete plant


معمارى : کارخانه بتن سازى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها