معنی و ترجمه کلمه concurrent validity به فارسی concurrent validity یعنی چه

concurrent validity


روانشناسى : اعتبار همزمان

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها