معنی و ترجمه کلمه condition of performance به فارسی condition of performance یعنی چه

condition of performance


قانون ـ فقه : شرط فعل اثباتا"

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها