معنی و ترجمه کلمه conditional probability به فارسی conditional probability یعنی چه

conditional probability


روانشناسى : احتمال مشروط

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها