معنی و ترجمه کلمه conduct of fire به فارسی conduct of fire یعنی چه

conduct of fire


اجراى اتش ،اجراى تيراندازى
علوم نظامى : هدايت تيراندازى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها