معنی و ترجمه کلمه conduction deafness به فارسی conduction deafness یعنی چه

conduction deafness


روانشناسى : کرى رسانشى

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها